Tin tức

Trở về

Trái Phiếu Doanh Nghiệp và Nhà Đầu Tư

Trái Phiếu Doanh Nghiệp luôn là kênh "gửi tiết kiệm" tối ưu cho các Nhà Đầu Tư bởi sự hấp dẫn của thị trường này đã đạt 11% GDP năm 2019, quy mô thị trường đã trở thành miếng bánh ngọt cho các Nhà đầu tổ chức, Nhà đầu tư cá nhân, Quỹ đầu tư... Để tìm hiểu rõ hơn thị trường, xin mời Quý độc giả cùng chúng tôi phân tích vai trò của thị trường này đối với Nhà đầu tư.