Tin tức

Trở về

Sự phát triển bền vững Công ty Thủy sản Camimex

Camimex là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Organic cho một chuỗi sinh thái: từ trại giống đến vùng nuôi rồi trở thành sản phẩm đều đạt yếu tố "Sinh Thái" (từ con giống đến bàn ăn). Camimex cũng là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đạt chứng nhận Organic này. 2020-2025, CMX tiếp tục định hướng phát triển ổn định bền vững.