Tin tức

Trở về

Năng lượng - Điểm nhấn mới của Hà Đô Group

Việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng là một bước đi mang tính chiến lược của Tập đoàn, tạo nền tảng dòng tiền ổn định, đều đặn qua các năm, trở thành động lực phát triển cho các dự bất động sản – lĩnh vực mang lại doanh thu đột biến cho Tập đoàn khi có cơ hội tiềm năng.