Kiến thức

Trở về

Phân tích đồ thị nến Nhật trong đầu tư chứng khoán (Phần III)

Sau khi lựa chọn cổ phiếu tiềm năng thông qua phân tích cơ bản, nhà đầu tư chứng khoán thường sử dụng phân tích kỹ thuật để lựa chọn thời điểm mua – bán phù hợp. Do tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, mà biểu đồ là chính công cụ quan trọng để phân tích kỹ thuật; Safeinvest xin bắt đầu loạt bài viết về phân tích kỹ thuật bằng việc giới thiệu về các dạng biểu đồ chứng khoán, cách đọc biểu đồ và những lưu ý khi sử dụng.

 

Mẫu thứ Nhất: "Window (cửa sổ)"

Window (cửa sổ), còn gọi khoảng trống hay là gap theo phân tích kỹ thuật phương tây, là khoảng trống giữa giá cao nhất của phiên trước và giá thấp nhất của phiên sau. Sau khi hình thành, window trở thành vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Một window trong xu hướng tăng giá hàm ý thị trường sẽ lên giá, ngược lại khi window xuất hiện trong xu hướng giảm giá.

Phân tích kỹ thuật Nhật Bản cho rằng giá sẽ điều chỉnh trở lại đến vùng window và đóng cửa sổ - lấp gap (điền vào khoảng trống) theo phân tích kỹ thuật phương tây.

Window hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư chứng khoán trong tìm điểm mua và điểm bán. Trong một xu hướng tăng, đợt điều chỉnh giảm trở lại đến window là vùng mua vào. Tuy nhiên nếu áp lực bán vẫn mạnh sau khi đóng cửa sổ thì nhà đầu tư chứng khoán nên bỏ qua trạng thái mua và hạ tỷ trọng cổ phiếu. Nhà đầu tư chứng khoán áp dụng ngược lại trong xu hướng giảm, bán cổ phiếu khi cổ phiếu tăng trở lại đóng cửa sổ, nếu lực mua vẫn mạnh sau khi đóng cửa sổ nhà đầu tư nên tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Hình: Window liên tục xuất hiện các window ngày 11-18-24/3 và 2/4/2021

Ngoài ra, các nhà phân tích kỹ thuật truyền thống Nhật Bản cho rằng sau 3 window tăng, thị trường chứng khoán là rất gần đỉnh. Ngược lại, sau 3 window giảm, thị trường chứng khoán rất dễ đã gần đáy.

Một số mẫu hình tiếp diễn chứa window: the high price gapping play và low price gapping play, the gapping side – by – side white lines.

The high price gapping play (Khoảng trống giá ở đỉnh)

High price gapping play là mô hình nến tiếp diễn (củng cố xu hướng cũ) xảy ra trong xu hướng tăng. Với việc thị trường bắt đầu bằng một phiên tăng mạnh (nến xanh dài), sau đó là một vài nến thân ngắn đóng vai trò như một giai đoạn tích lũy - dao động ở gần mức đỉnh cũ và kết thúc một phiên có window và giá tăng mạnh.

Window xuất hiện trong mẫu hình High price gapping play không chỉ cho nhà đầu tư chứng khoán điểm mua mà còn đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ cho thị trường.

Hình: Mẫu hình High price gapping play xuất hiện trên đồ thị cổ phiếu DCM ngày 14-28/9/2020

The low price gapping play (Khoảng trống giá ở đáy)

Low price gapping play là mô hình nến tiếp diễn xảy ra trong xu hướng giảm. Ngược với mẫu hình High price gapping play, thị trường đang trong xu hướng giảm, có một phiên giảm mạnh thể hiện bởi một cây nến đỏ dài, sau đó là một vài nến thân ngắn đóng vai trò như một giai đoạn phân phối - dao động ở gần mức đáy cũ và kết thúc một phiên có window và giá giảm mạnh.

Window xuất hiện trong trường hợp này cho nhà đầu tư chứng khoán điểm bán và đóng vai trò ngưỡng kháng cự cho thị trường.

Hình: Mẫu hình low price gapping play xuất hiện trên đồ thị cổ phiếu HCM ngày 13-19/4/2018

 

The gapping side – by – side white lines

Window còn là một phần của mẫu hình The gapping side – by – side white lines (đồng chí) hiếm gặp. The gapping side – by – side white lines có thể chia làm 2 loại: upgap side – by – side white lines xuất hiện trong xu hướng tăng (uptrend) và downgap side – by – side white lines xuất hiện trong xu hướng giảm (downtrend).

Upgap side – by – side white lines là mẫu hình nến nối tiếp trong xu hướng tăng, bao gồm: một thân nến xanh với khoảng trống tăng giá, theo sau là một cây nến xanh có mức giá mở cửa tương tự.

Downgap side – by – side white lines là mẫu hình nến nối tiếp trong xu hướng giảm, bao gồm: một thân nến xanh với khoảng trống giảm giá, theo sau là một cây nến xanh có mức giá mở cửa tương tự.

 

Mẫu thứ hai: "Rising và falling three methods"

Three methods là mẫu hình nến tiếp diễn, bao gồm bullish rising three methods và bearing falling three methods.

Rising three methods

Rising three methods là mẫu hình nến tiếp diễn trong xu hướng tăng. Mẫu hình này xuất hiện trong xu hướng tăng bao gồm: một thân nến xanh dài, sau đó là một nhóm các thân nến nhỏ giảm giá (con số lý tưởng cho nhóm nến này là 3, nhưng 2 hoặc nhiều hơn 3 trên thực tế đều được chấp nhận miễn là thân nến này nằm trong phạm vi cây nến xanh dài đầu tiên), thân nến cuối cùng là một thân nến xanh dài. Mẫu hình này tương tự mẫu hình lá cờ tăng của phương Tây.

Hình: mẫu hình rising three methods trên đồ thị TCB ngày 12-19/5/2021

Falling three methods

Falling three methods là mẫu hình đối lập với rising three method, mẫu hình nến tiếp diễn trong xu hướng giảm. Mẫu hình này xuất hiện trong xu hướng giảm bao gồm: thân nến đỏ dài đầu tiên, theo sau thân nến này là một nhóm các nến tăng giá (con số lý tưởng cho nhóm nến này là 3, nhưng 2 hoặc nhiều hơn 3 trên thực tế đều được chấp nhận miễn là thân nến này nằm trong phạm vi cây nến đỏ dài đầu tiên), thân nến cuối cùng là một thân nến đỏ dài. Mẫu hình này tương tự mẫu hình lá cờ giảm trong phân tích kỹ thuật phương Tây.

Hình: Mẫu hình falling three method trên đồ thị cổ phiếu GVR ngày 3-18/12/2020

Kiều Phượng - Safeinvest