Kiến thức

Trở về

Lựa chọn giữa Đầu tư Trái phiếu - Cổ phiếu hay An toàn - Mạo hiểm?

Đầu tư Trái phiếu và đầu tư cổ phiếu là hai hình thức đầu tư chứng khoán phổ biến, được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhất là trong thời điểm lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng thương mại đều đang ở mức thấp. Vậy cổ phiếu và trái phiếu có điểm gì giống và khác nhau? Đâu sẽ là kênh đầu tư an toàn, mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư? Hy vọng những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho lựa chọn của Quý Nhà đầu tư.

Thứ nhất, Điểm tương đồng giữa trái phiếu và cổ phiếu:

- Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

- Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

- Đều có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế.

- Đều được nhận lãi (đối với cổ phiếu là cổ tức, đối với trái phiếu là trái tức.

- Đều là kênh đầu tư hấp dẫn thời gian gần đây.

 

Thứ hai, Sự khác nhau giữa đầu tư trái phiếu và đầu tư cổ phiếu:

 

 

TRÁI PHIẾU

CỔ PHIẾU

Chủ thể phát hành

Chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp

Công ty cổ phần

 

Bản chất

Là chứng khoán nợ, người sở hữu/nắm giữ trái phiếu (trái chủ) là chủ nợ của chủ thể phát hành (không làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp)

Là chứng khoán vốn, người nắm giữ cổ phiếu là cổ đông của doanh nghiệp (làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp)

Lợi tức thu được

Trái chủ được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định (trái tức) không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Cổ đông được nhận cổ tức. Cổ tức được chia không cố định, phụ thuộc vào tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Kỳ hạn nắm giữ

Có thời hạn nắm giữ xác định (ngắn hạn hoặc dài hạn). Trái chủ được doanh nghiệp hoàn trả số tiền vốn ban đầu khi trái phiếu đáo hạn

Không có thời hạn xác định

Quyền của người sở hữu

Trái chủ không có quyền tham gia vào hoạt động kinh doanh của doang nghiệp

Cổ đông có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như quyền dự họp và biểu quyết trong đại hội cổ đông

Trách nhiệm của người sở hữu

Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty.

Quyền ưu tiên thanh toán

Khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, trái phiếu là nghĩa vụ nợ được thanh toán trước cổ phiếu

Khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng

Mức độ rủi ro

Rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu

Rủi ro cao

Nơi mua

  • Mua trực tiếp tại đơn vị phát hành trái phiếu: Có thể là ngân hàng, tại Kho bạc nếu là trái phiếu chính phủ, tại các công ty/doanh nghiệp phát hành.
  • Hoặc có thể mua qua sàn giao dịch chứng khoán: Các công ty, doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu thông qua đơn vị trung gian.

Giao dịch các mã cổ phiếu của các công ty trong nước tại các sàn giao dịch lớn như:

  • Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)
  • Sàn chứng khoán Tp. HCM (HOSE)
  • Sàn chứng khoán Upcom

 

Để nhận thêm thông tin tư vấn về các dịch vụ, sản phẩm tài chính mới nhất, vui lòng để lại thông tin theo form đăng ký dưới đây. Safeinvest với đội ngũ tư vấn gồm các chuyên gia có chuyên môn cao, am hiểu sâu rộng về thị trường tài chính sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Phương Phương - Safeinvest