Kiến thức

Trở về

Điểm ưu thế của trái phiếu doanh nghiệp so với trái phiếu kho bạc

Khi cần vốn để tài trợ cho các dự án hay thúc đẩy sự tăng trưởng, Chính phủ và doanh nghiệp thường tìm đến nguồn tiền nhàn rỗi từ công chúng. Hiện nay, trái phiếu đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong số các sản phẩm tài chính trên thị trường. Các nhà đầu tư mua trái phiếu có tỷ lệ lãi suất cố định hoặc thả nổi và nhận được cam kết từ tổ chức phát hành: sẽ trả cho NĐT toàn bộ khoản tiền gốc cộng với một khoản lợi nhuận cụ thể dựa trên số tiền gốc ban đầu. Trong một số trường hợp, loại trái phiếu trả lãi cho các NĐT theo các khoảng thời gian định trước sẽ được phát hành cùng với chứng nhận nợ thường là Giấy chứng nhận sở hữu. Người nắm giữ trái phiếu không có quyền sở hữu một phần công ty như cổ phiếu, nhưng l&am

Khi cần vốn để tài trợ cho các dự án hay thúc đẩy sự tăng trưởng, Chính phủ và doanh nghiệp thường tìm đến nguồn tiền nhàn rỗi từ công chúng. Hiện nay, trái phiếu đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong số các sản phẩm tài chính trên thị trường. Các nhà đầu tư mua trái phiếu có tỷ lệ lãi suất cố định hoặc thả nổi và nhận được cam kết từ tổ chức phát hành: sẽ trả cho NĐT toàn bộ khoản tiền gốc cộng với một khoản lợi nhuận cụ thể dựa trên số tiền gốc ban đầu. Trong một số trường hợp, loại trái phiếu trả lãi cho các NĐT theo các khoảng thời gian định trước sẽ được phát hành cùng với chứng nhận nợ thường là Giấy chứng nhận sở hữu. Người nắm giữ trái phiếu không có quyền sở hữu một phần công ty như cổ phiếu, nhưng là chủ nợ đầu tiên có quyền quyết định đối với tài sản nếu doanh nghiệp hoặc chính phủ (tổ chức phát hành) rơi vào tình trạng vỡ nợ. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể phá sản nên trái phiếu doanh nghiệp vẫn có thể có rủi ro. Nhưng đổi lại, khả năng sinh lời của trái phiếu này cao hơn nhiều so với trái phiếu được phát hành bởi Kho bạc Nhà nước.

 

  • Lợi nhuận cao hơn

Khía cạnh hấp dẫn nhất của trái phiếu doanh nghiệp là lãi suất. Có rất ít doanh nghiệp nhận có độ uy tín ngang với chính phủ, nên trái phiếu do Doanh nghiệp phát hành được đánh giá là có rủi ro cao hơn so với trái phiếu do Chính phủ phát hành. Những thay đổi về mô hình kinh doanh, môi trường kinh tế và phương pháp quản lý có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp; trong khi đó Chính phủ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trong cả thời kì hưng thịnh hay suy thoái. Để bù đắp cho khoản chênh rủi ro này, các Doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu với tỷ lệ lãi suất cao hơn – thường cao hơn nhiều so với trái phiếu kho bạc.

  • Thanh toán lãi suất

Trái phiếu Kho bạc trả lãi suất ổn định với tần suất 2 lần/năm trong thời hạn 30 năm. Để tránh việc trong suốt một thời gian dài chỉ trả lãi một lần duy nhất cho các NĐT, các Doanh nghiệp thực hiện các khoản thanh toán lãi định kỳ, được thỏa thuận trước tùy theo loại hình trái phiếu. Nhìn chung, Trái phiếu doanh nghiệp rủi ro hơn nhưng có tiềm năng hoạt động tốt hơn trái phiếu kho bạc.

 

  • Đa dạng hóa loại hình trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp được đa dạng hóa với nhiều loại hình cùng mức độ rủi ro và tỷ lệ lãi suất khác nhau, phù hợp với khẩu vị của các NĐT. Một số công ty blue-chip truyền thống, vốn hóa tốt, lịch sử hình thành và phát triển bền vững sẽ phát hành những trái phiếu được xếp hạng AA – cao gần bằng trái phiếu Kho bạc. Những trái phiếu của công ty khác có xếp hạng thấp hơn, nhưng có thể mang lại lợi nhuận tuyệt vời hơn cho những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Những NĐT muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư có thể tìm thấy nhiều lựa chọn trong số các trái phiếu doanh nghiệp.

  • Ưu thế bán hàng

Một trong những ưu thế của trái phiếu doanh nghiệp là TP này thường trả lãi suất cao hơn trái phiếu kho bạc. Điều này khiến Trái phiếu Doanh nghiệp trở thành một lựa chọn hàng đầu cho những NĐT muốn tìm kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, các nhà đầu tư doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc nâng cấp xếp hạng trên các trái phiếu, bởi điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến lãi suất và lợi tức đầu tư của họ. Trái phiếu kho bạc có thể hấp dẫn đối với những người muốn có lợi tức đảm bảo cho khoản đầu tư và tránh những rủi ro nhất định.

Diệp Phương – Safeinvest.vn