Kiến thức

Trở về

Các bước cơ bản khi phát hành trái phiếu lãi suất cố định

Trái phiếu được các chuyên gia tài chính nhận định là một sản phẩm tương đối mới mẻ, có tiềm năng và sức hấp dẫn lớn trên thị trường tài chính hiện nay. Bởi lẽ, trái phiếu giúp doanh nghiệp có thể huy động vốn để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhưng không cần phải chia sẻ quyền sở hữu công ty cho bất kì trái chủ nào.Trước khi phân phối trái phiếu, doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin về trái phiếu của mình cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, ví dụ như quy mô, số lượng cũng như lãi suất của trái phiếu khi nộp các hồ sơ theo quy định.

  1. Xác định số lượng trái phiếu phát hành

Mệnh giá của trái phiếu được dựa vào số tiền mà doanh nghiệp cần huy động. Số tiền này dùng để chi trả các chi phí đầu tư dự án, cùng các chi phí bổ sung như cước phí, thuế và phí thiết lập. Hầu hết các trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư cá nhân. Số lượng trái phiếu cần phát hành được tính bằng cách chia chi phí phát hành cho mệnh giá trái phiếu. Ví dụ: nếu doanh nghiệp cần 100.000.000.000 (100 tỷ) đồng Việt Nam và có kế hoạch phát hành trái phiếu với mệnh giá 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam, doanh nghiệp cần bán 1.000.000 trái phiếu, tức là 100.000.000.000 chia cho 100.000.

  1. Xác định lãi suất

Lãi suất giúp tổ chức phát hành xác định số tiền lãi phải trả cho các nhà đầu tư trái phiếu. Với trái phiếu có lãi suất cố định, nhà phát hành có thể biết trước số tiền lãi phải trả cho các nhà đầu tư cho đến khi trái phiếu đáo hạn là bao nhiêu. Phần lớn, các công ty tư nhân sẽ đưa ra mức lãi suất cao hơn mức lãi suất thông thường để có thể thu hút các nhà đầu tư. Một gợi ý nhỏ giúp các tổ chức phát hành xác định lãi suất là tham khảo mức lãi suất của các công ty công khai phát hành trái phiếu trên thị trường.

  1. Phân phối trái phiếu

Tổ chức phát hành sẽ gửi  một Bản công bố thông tin cho các nhà đầu tư quan tâm đến trái phiếu. Bản công bố thông tin này  cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin cơ bản về trái phiếu cũng như những rủi ro khi mua trái phiếu. Sau khi phát hành, tổ chức phát hành lập một bản theo dõi riêng biệt để lưu trữ tên và địa chỉ của người mua trái phiếu, số sê-ri cho mỗi trái phiếu được bán và tổng số tiền tổ chức phát hành thu về. Tổ chức phát hành có thể mở một tài khoản ngân hàng mới để tách tiền huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu khỏi tài khoản điều hành của công ty. Kết thúc đợt phát hành, Tổ chức phát hành sẽ gửi Bản công bố thông tin sau ngày phát hành bao gồm Danh sách nhà đầu tư cho Sở giao dịch chứng khoán.

  1. Nghĩa vụ phát hành trái phiếu

Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thanh toán trái tức cho các nhà đầu tư cho đến khi trái phiếu đáo hạn. Số tiền mà các tổ chức phát hành phải trả định kỳ sẽ bằng mệnh giá của trái phiếu nhân với lãi suất. Ví dụ, chi phí lãi cho trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng với lãi suất 12% là 12.000 đồng mỗi năm trên mỗi trái phiếu (12.000 đồng/năm/trái phiếu). Nếu trái phiếu được phát hành đáo hạn sau 10 năm, chi phí lãi này sẽ là 120.000. Bên cạnh đó, Tổ chức phát hành cũng có trách nhiệm hoàn trả tiền gốc của trái phiếu khi trái phiếu đáo hạn.

 

Diệp Phương – Safeinvest.vn