Tin tức

Trở về

Trái phiếu đắt hàng trở lại

17/01/2020 lúc 02:35

Mặc dù việc NHNN giảm lãi suất OMO khiến cho lợi tức trái phiếu giảm mạnh nhưng nhu cầu lại tăng rất cao.