Trái phiếu Novaland – Đợt II/2018

Trái phiếu CTY CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va với mức sinh lời cao, lên tới 10,6%/năm. NovaLand là một doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực bất động sản nói riêng.

Tổ Chức Phát Hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Trái Phiếu Phát hành Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 200 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2019, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;
Mệnh giá Trái Phiếu 100.000 Đồng Việt Nam;
Số lượng Trái Phiếu Phát hành 2.000.000  trái phiếu;
Tổng mệnh giá Trái Phiếu Phát hành 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) Đồng Việt Nam;
Hình thức Phát hành Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý Safeinvest phát hành;
Mục đích Phát hành Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để:(i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc

(ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu; và/hoặc

(iii) Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành nhằm lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

Chi tiết xin xem phần “Sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu”

Kỳ hạn Trái Phiếu 01 năm kể từ Ngày Phát Hành;
Ngày Phát Hành 30/10/2018;
Ngày Đáo Hạn 01 năm kể từ Ngày Phát Hành;
Giá Phát hành Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu;
Lãi Suất Trái Phiếu Cố định 10,6%/năm (Cơ sở tính lãi là 360 ngày/năm)
Ngày Xác định Lãi suất: Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là một trong hai Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ năm (05) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.
Kỳ Tính Lãi: Là thời hạn 06 tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo);
Ngày Thanh Toán Lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 06 tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi (cụ thể là ngày 30 tháng 04 năm 2019 và đáo hạn ngày 30 tháng 10 năm 2019).
Biện pháp Bảo đảm: Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của Trái Phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng: biện pháp cầm cố Cổ phần NVL thuộc sở hữu của các cổ đông;
Dòng tiền Thanh toán Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và dòng chi cổ tức từ các dự án của Tổ Chức Phát Hành.
Mua lại Trái Phiếu: Trái Phiếu được mua lại vào thời điểm đáo hạn với giá mua bằng 100% mệnh giá. (Chi tiết xem tại phần “Mua lại Trái Phiếu” tại phần “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu”).
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
Niêm yết Trái Phiếu sẽ không được niêm yết tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào;
Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *