Trái phiếu là gì?

Nhà đầu tư thường nghe nhiều về cổ phiếu nhưng ít để ý đến một hình thức huy động nợ đã tồn tại từ rất lâu đó là trái phiếu. Với công cụ này, người cho vay được bảo đảm nhận được lãi định kỳ và khoản tiền gốc ban đầu từ người phát hành. Khoản lãi định kỳ thường được trả mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng (còn gọi là lãi coupon) và khi trái phiếu đáo hạn, khoản tiền gốc ban đầu (mệnh giá) được hoàn trả đầy đủ cho người mua.

Trái phiếu xuất hiện lần đầu khoảng 2400 năm Trước công nguyên do các vương triều phát hành nhằm tài trợ cho các cuộc thập tự chinh. Cho đến nay, chính phủ tại các quốc gia vẫn duy trì hình thức huy động tiền thông qua phát hành trái phiếu nhằm hỗ trợ chi tiêu công, bù đắp thâm hụt ngân sách hay đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các loại trái phiếu của chính phủ, các trái phiếu do doanh nghiệp phát hành ngày càng nở rộ. Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn phục vụ cho các dự án như xây nhà máy, thiết kế sản phẩm mới, mở rộng thị trường, nghiên cứu và phát triển, hoặc mua công ty khác. Các doanh nghiệp có thể vay nợ ngân hàng thay vì phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn cần vay nhiều hơn khả năng cho vay của một số ngân hàng cỡ vừa và nhỏ nên phải nhờ vào công chúng để huy động vốn. Số lượng lớn nhà đầu tư từ công chúng sẽ tạo ra một khoản vay lớn cho doanh nghiệp.

So với cổ phiếu, trái phiếu có một vài điểm khác biệt cơ bản. Cổ phiếu được phát hành trên nguyên tắc “lời ăn lỗ chịu”, theo đó người mua cổ phiếu (cổ đông) nhận được nhiều cổ tức nếu công ty ăn nên làm ra và ngược lại nhận được ít hoặc không nhận được cổ tức nếu công ty làm ăn không có lãi. Đối với trái phiếu, người mua nhận được một khoản lãi định kỳ cố định và ít phụ thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Lợi tức từ trái phiếu (trái tức) chỉ phụ thuộc khi doanh nghiệp đang trong tình trạng bất ổn tài chính hoặc có nguy cơ vỡ nợ. Trong trường hợp công ty phát hành vỡ nợ, toàn bộ tài sản thanh lý được trả cho người cầm trái phiếu trước các cổ đông. Với tính chất an toàn hơn so với cổ phiếu, trái phiếu là một tài sản thường gặp trong hầu hết các danh mục đầu tư.

Hồ Hồng Hải, PhD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *